WORKABOX ВІД А ДО Я: підручник для початківців

Перед вами збірка детальних інструкцій. Про те, як швидко запустити облік свого роздрібного підприємства. Як уникнути типових помилок рітейлера. На що звернути увагу при використанні продукту. Маса фішек і корисних хитрощів від професіоналів.

Підручник workabox, читайте online! А також дивіться відео уроки!

15. Аналітика та звітність в workabox

15.1. Загальні показники ефективності

15.2. Аналітика та звітність в workabox

15.3. Інтеграция з DataWiz

15.1. Загальні показники ефективності

Оцінювати ефективність діяльності підприємства можна використовуючи безліч показників, як найпростіших, так і зрозумілих тільки економістам. Перш за все, варто сказати про такий показник як прибуток підприємства. Скільки воно приносить в грошовому еквіваленті прибутку на рік, на квартал, на місяць? Показник прибутку обчислюється таким чином: дохід компанії в грошовому вираженні за певний період мінус його витрати.

Є два підходи, що дозволяють подивитись на прибутковость підприємства - можна оперувати як цифрами (абсолютними показниками), так і відсотками. Перший підхід необхідний для з'ясування прибутку, збитків і т. п. У той час як відсотки дозволяють судити про розвиток підприємства в цілому. Втім, малий бізнес зазвичай приділяє відсоткам куди менше уваги.

Найчастіше на практиці застосовується такий показник, як EBITDA - це прибуток, його сума або відсоток, до того, як будуть відняті витрати на сплату податків, відсотків інвесторам і до нарахування амортизації.

Аналізу піддаються й самі обсяги продажів у грошовому вираженні, цими цифрами іноді легше оперувати, ніж показниками прибутку, обчислення яких може зайняти час. Їх також можна аналізувати в абсолютному та процентному вираженні, порівнювати з попередніми періодами і аналогічними періодами минулих років.

Обсяг продажів тієї чи іншої точки або підприємства в цілому називається його обігом. Аналізується обіг в грошовому вираженні за певний період, ці показники зручно порівнювати, будувати на їх основі плани і аналізувати успішність роботи і продажів магазинів.

Самі по собі показники прибутку дають не так багато інформації. Набагато цікавіше для аналізу співвідношення між вкладеними в компанію коштами і прибутком. У даному випадку мова йде про показники рентабельності. Вони показують, наскільки ефективно витрачені вкладені гроші, скільки приносить кожна вкладена копійка. Також важливо знати, скільки разів за період кошти обертаються в торговому процесі. Це дозволить оцінити, наскільки ефективно організований грошовий і товарний оборот на точці або на підприємстві в цілому.

Для рітейлера цікавим є показник співвідношення торгової площі з обігом і співвідношення установчої площі устаткування з обігом. Кожен квадратний метр, що використовується недостатньо ефективно, може у результаті призвести до втрат в обігу і зниженню прибутковості точки.

Не менший інтерес представляють втрати в грошовому або товарному вираженні, який відсоток вони становлять від обігу і які їхні джерела і причини.

Для роздрібної торгівлі актуальним буде аналіз відсотка націнки, для того, щоб швидко реагувати на зміну попиту і інших зовнішніх умов, отримуючи при цьому максимальний прибуток.

Оцінити діяльність кожної окремої роздрібної точки можна за такими показниками, як кількість чеків на день, їх загальна сума, середня сума по чеку. Оборот точки аналізується як в грошовому вираженні, так і конкретно за обраними товарам, що дозволить оцінити необхідність в певних позиціях і скоригувати їх закупівлю. Оцінюючи окремі товари за їх наявністю в чеках, керівник може грамотно вибудувати асортиментну політику і значно підвищити прибутковість точки. Аналізу піддається і поведінка покупців. Так, аналіз чеків (а за допомогою нашої системи проаналізувати їх можна в будь-який час) покаже, що саме і на яку суму купує середній покупець, допоможе передбачити його поведінку.

Показники ефективності дають об'єктивну картину діяльності, допомагають планувати. Важливим завданням аналізу є виявлення слабких місць. Без точних цифр проблема в компанії протягом досить довгого періоду може залишатися непомітною. Але цифри відразу ж покажуть, що відбувається щось недобре. Вчасно помітивши «неполадку», її можна усунути набагато швидше і з меншими витратами.

Важливо не забувати, що оцінити діяльність компанії по якомусь одному показнику неможливо. Завжди потрібно враховувати їх у сукупності, прагнучи знаходити пояснення тих чи інших змін в показниках і взаємозв'язку між окремими цифрами і явищами.

15.2. Аналітика та звітність в workabox

Важливою особливістю сервісу workabox є можливість отримання докладних звітів в будь-який момент, по будь-яким показникам. Загальна інформація про такі показники, як сума продажів, кількість чеків, середній чек і деяких інших доступна відразу на головній сторінці (див. главу «3.2. Початковий екран системи»).Більш докладні звіти користувач, що володіє відповідними повноваженнями, може вибрати в головному меню «Звіти», після чого вказати, чи цікавлять його всі види звітів, або ж тільки звіти, пов'язані з товарами, продажами, грошима.

При виборі пункту «Все» буде запропонований наступний ряд категорій:

Залишки товару - дозволяє дізнатися про залишки на якомусь із складів або магазинів у визначений день / час. Можна завжди бути в курсі, скільки і якого товару є в наявності. До того ж можливість порівняння динаміки залишків корисна при плануванні закупівель, оптимізації роботи підприємства, покращення логістики.

Обороти товару - інформація про обіг конкретного найменування за конкретний часовий проміжок на одному з об'єктів зберігання. Дозволяє виділити найбільш популярні товари і ті, що не користуються попитом, виявити тенденції продажів.

Продаж - обсяг продажів конкретного найменування, в окремій торговій точці, за певний період. Може бути корисним для аналізу продажів, виявлення сезонних тенденцій, планування продажів. Також цей звіт дозволяє побачити всі знижки, надані по товарам, що були проданими - тобто даний звіт може бути корисний і при аналізі маркетингової активності.

Покупці товару - дозволяє визначити, серед яких зареєстрованих покупців (подробиці у розділі «10. Маркетинг») і якою популярністю користувався той чи інший товар, в конкретній торговій точці. Ця інформація дозволяє проводити ефективні маркетингові акції. Наприклад, якщо знати групу покупців, яка придбала в магазині мобільний телефон, то їм завжди можна розсилати повідомлення про появу в продажу різних аксесуарів для даної моделі. Також цей звіт дозволяє виділити найбільш активних споживачів, з метою їх заохочення. Все це може значно сприяти поліпшенню стратегії роботи підприємства.

Звіт про прибуток - мабуть, найцікавіший для користувача звіт. Він видає загальну суму прибутку, отриману конкретною торговою точкою за певний період. Може використовуватися, наприклад, для аналізу діяльності РТТ, порівняння з плановими показниками, для розрахунку премій працівникам з метою їх заохочення і т. п. Слід враховувати, що цей звіт видає саме загальний прибуток, тобто різницю між закупівельною ціною товару і виручкою від його продажу. При цьому не враховуються такі критерії як, податки, зарплата співробітникам, оренда приміщень та інші подальші витрати.

Залишки грошових коштів - показує залишки грошових коштів в одній з торгових точок на зазначену дату і час. Дозволяє робити більш ретельний контроль грошових коштів і, як наслідок, дуже корисний у справі контролю.

Обороти грошових коштів - сума, що пройшла через зазначений підрозділ за певний період. Корисно для ретельного фінансового контролю.

Обороти грошових коштів (деталізовано) - відрізняється від попереднього звіту лише тим, що надає більш детальну інформацію..

Взаєморозрахунки з постачальниками - детальна інформація про роботу з постачальниками. Можна побачити загальну або деталізовану інформацію про заборгованість перед кожним постачальником, проаналізувати взаємодії з ними, спланувати подальшу роботу.

Журнал грошових рухів - докладна інформація про різні грошові рухи (наприклад, вхідні чи вихідні платежі) у вказаному підрозділі.

Податковий звіт - показує суму продажів і суму ПДВ у розділі ставок за звітний період.

Продажи с МІ - інформація про ефективність використовуваних МІ. Також дозволяє оцінити роль продавців-консультантів, які працюють в залі, але не мають відношення до каси.

Бонусна програма - цей звіт показує, наскільки ефективними були проведені торговельною мережею бонусні програми.

Принцип отримання звіту в кожній з категорій однаковий, відмінності полягають у нюансах. Так, в продажах потрібно буде вказати, який саме товар вас цікавить і в якій саме торговій точці. А в пункті «Взаєморозрахунки з постачальниками» буде потрібно вибрати необхідного постачальника.

У всіх цих категоріях присутній такий критерій, як дата. Однак і тут можливі відмінності. У деяких випадках (наприклад, «Залишки товару») необхідно буде вказати конкретну дату, і навіть час. В інших же категоріях потрібно задати період від однієї дати до іншої. Слід зазначити, що деякі з цих полів можливо залишати порожніми, заповнюючи лише відмічені як обов'язкові. Так, у випадку з періодом можна вказувати тільки його початок, а за закінчення автоматично буде прийнята поточна дата.

У деяких випадках потрібен вибір лише одного найменування, в інших же - відразу декілька. Наприклад, під «взаєморозрахунками з постачальниками» можна вибрати одного або відразу всіх постачальників.

Після того, як всі необхідні параметри задані, для отримання звіту потрібно натиснути на «Побудувати звіт». При бажанні отриманий звіт можна завантажити до себе на комп'ютер у форматі Excel (кнопка «Друк»). Можливість отримання таких даних дозволяє проводити глибокий аналіз, використовуючи для цього як засоби самого Excel, так і будь-яких інших професійних спеціалізованих інструментів. Таким чином, за допомогою workabox можна в будь-який момент отримати всі первинні дані, необхідні для ретельного контролю роботи компанії і подальшого планування.

15.3. Інтеграция з DataWiz

Сервис workabox видає докладні звіти. Однак виключно у вигляді файлів Excel. Для розширеного аналізу накопиченої інформації про продажі можна скористатися стороннім рішенням. Таким, як онлайн-сервіс DataWiz, який здатний інтегруватися з workabox.

Сервіс DataWiz спеціально розроблявся для рітейлерів. Він дозволяє провести поглиблений аналіз продажів і скласти на його основі план подальшого розвитку. Так, на основі аналізу споживчого кошика можна скласти уявлення про сезонність продуктів, ключових товарах і т. п. Подібні ж знання дають можливість краще управляти цінами і товарними залишками, уникаючи втрат. Також за допомогою DataWiz можна прогнозувати продажу, складати парні товари, швидше реагувати на зміни на ринку і т. п.

Для інтеграції з DataWiz необхідно спочатку зареєструватися на http://datawiz.io/. Зверніть увагу, у сервісу є окрема кнопка для клієнтів workabox - «WorkaBox Sign In», в лівій верхній частині сайту DataWiz (можна також перейти по посиланню http://wb.datawiz.io/accounts/workabox/ ).

Відразу ж після реєстрації вам буде виданий т. з. «Токен», який потрібно скопіювати, щоб згодом вказати в workabox. Робиться це через меню «Налаштування» - «Партнерські сервіси», потім відзначаємо DataWiz і натискаємо на інформацію, що з'явилася навпроти посилання «Змінити».

У вікні вказуємо токен в полі «Ключ API». Якщо потрібно, щоб DataWiz аналізував товар з урахуванням одиниць виміру, тоді потрібно додати користувальницьке поле, в якому будуть вказуватися одиниці виміру товарів (див. « 6.4. Довідники користувача »). Потім це поле вказується в «Одиниці виміру».

Далі, для того, щоб сервіси могли обмінюватися даними, потрібно скористатися кнопкою «Дозволити обробку», а потім натиснути на «Синхронізувати». Якщо під час синхронізації стався якийсь збій, то система видасть повідомлення про помилку. Згодом будь-яке з цих попереджень можна видалити або ж спробувати провести синхронізацію знову (кнопки «Видалити» і «Повторити»). Після синхронізації всі необхідні дані відправляються в DataWiz, де ви можете в будь-який момент переглянути їх.

Якщо необхідно зупинити обмін даними з DataWiz, то просто скористайтеся кнопкою «Заборонити обробку». Згодом ви в будь-який момент зможете знову запустити синхронізацію.

Залишити відгук

Щоб ​​залишити коментар необхідно авторизуватися або зареєструватися.